Pomagamy
w zakupie leków
już od 10 lat!

Poznaj naszych Podopiecznych!
Pomagaj razem z nami!

1% to bardzo wiele!

Biegasz?
Dołącz do naszej Drużyny!

07-06

Ponad 11 litrów krwi z akcji „Krew to życie”

Po raz drugi w tym roku pracownicy wszystkich łódzkich spółek Pelion oraz Urtica Wrocław przystąpili do akcji oddawania krwi.

Dzień Dziecka
01-06
Za nami DOZ Maraton Łódź
04-05
Dziękujemy za przekazanie 1%
08-05