Pomagamy
w zakupie leków
już od 7 lat!

Poznaj naszych Podopiecznych!
Pomagaj razem z nami!

1% to bardzo wiele!

Biegasz?
Dołącz do naszej Drużyny!

01-07

Podsumowanie akcji Biegam-Pomagam

W tym roku biegacze dedykowali organizacjom partnerskim DOZ Maratonu kwotę 11 666 zł

Oddaliśmy kolejne 14,4 litra krwi
21-06
Radosny Dzień Dziecka
06-06
Biegacze-Pomagacze
16-05