Pomagamy
w zakupie leków
już od 7 lat!

Poznaj naszych Podopiecznych!
Pomagaj razem z nami!

1% to bardzo wiele!

Biegasz?
Dołącz do naszej Drużyny!

15-05

Biegacze-Pomagacze

Jak co roku po zakończeniu łódzkiego DOZ Maratonu czas na spotkanie z naszymi Wolontariuszami Biegaczami-Pomagaczami :-)

Standardy fundacji korporacyjnych
10-05
Granty przyznane
30-04
IV Konkurs Grantowy rozstrzygnięty!
21-04