Pomagamy
w zakupie leków
już od 7 lat!

Poznaj naszych Podopiecznych!
Pomagaj razem z nami!

1% to bardzo wiele!

Biegasz?
Dołącz do naszej Drużyny!

23-07

Organizacje partnerskie DOZ Maraton Łódzki z PZU 2016 r.

Znamy już organizacje partnerskie przyszłorocznego maratonu

Jeszcze o Dniu Dziecka
29-06
Dzień Dziecka za nami
17-06
Biegacze-Pomagacze
15-05