Pomagamy
w zakupie leków
już od 7 lat!

Poznaj naszych Podopiecznych!
Pomagaj razem z nami!

1% to bardzo wiele!

Biegasz?
Dołącz do naszej Drużyny!

28-11

Katalog aukcyjny

Mikołajkowy Wieczór Charytatywny

„I Ty możesz zostać Św.Mikołajem”
24-11
Ponad 10 litrów krwi trafiło do szpitali
12-10
Podsumowanie akcji Biegam-Pomagam
01-07