Osoby indywidualne

Od 2016 r. Fundacja nie udziela wsparcia osobom indywidualnym.