Narzędzie pomocy

Karta na leki jako narzędzie pomocy.

Narzędziem pomocy w codziennej pracy DOZ Fundacji dbam o zdrowie  jest bezimienna karta o określonym nominale, umożliwiająca zakup leków i środków medycznych dostępnych w aptece, z wyłączeniem kosmetyków.

Karty można realizować wielokrotnie, aż do wyczerpania limitu w aptekach  na terenie całego kraju. Taka forma przekazywania wsparcia daje maksymalne bezpieczeństwo pomocy, wyróżniając się szybkością i celowością przyznawanych potrzebującym środków.

Dla  Domów Samotnej Matki i Podopiecznym dedykowana jest Karta „Podaruj Zdrowie”.

Na potrzeby projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi opracowana została specjalna karta RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, dostępna w czterech nominałach:  100,200, 500 i 1000 zł.

Emitentem kart jest spółka z grupy Pelion – ePRUF SA, będąca partnerem Fundacji.