Fundator

Pelion Healthcare Group, dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna, prowadzi działalność od 25 lat. Dziś jest jedną z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce, na Litwie i w Wielkiej Brytanii. Usługi świadczone przez Grupę obejmują wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., jako spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności Grupy, realizowanymi odpowiednio przez: Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. i Pharmapoint  Sp. z o.o. ,  DOZ S.A., Drogerie Natura, PGF Urtica S.A., Pharmalink Sp. z o.o.

Spółka Pelion S.A. znajduje się w gronie spółek zarządzanych w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, notowanych w ramach RESPECT Index.