Misja

Aż co 4 Polaka nie stać na realizację recept.
Zauważyliśmy ten problem społeczny.

DOZ Fundacja dbam o zdrowie  powstała w 2007 r. po to by niwelować bariery w dostępie do leków w Polsce. Problem ten dotyka nie tylko osoby w starszym wieku, cierpiące na wiele schorzeń, lecz coraz częściej dzieci i osoby młode: matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny wielodzietne, osoby cierpiące na choroby przewlekłe.

W procesie tworzenia Fundacji aktywnie uczestniczyli farmaceuci, którzy dzielili się swoimi obserwacjami i doświadczeniem. W maju 2008 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Fundacja realizuje swoje cele poprzez finansowanie w całości lub części zakupu leków oraz środków medycznych osobom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, związanej z koniecznością przyjmowania medykamentów. Swoją działalnością obejmujemy teren całego kraju.

Oprócz działalności wspierającej bezpośrednio osoby indywidualne, DOZ Fundacja dbam o zdrowie  jest organizatorem corocznego Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, skierowanego do organizacji z sektora ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ideą, która przyświeca projektowi jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępu do leków, a tym samym spowodowanie, aby większą ilość osób było stać na wykupienie niezbędnych medykamentów. W tym celu nawiązujemy współprace z innymi organizacjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wierzymy, że podejmowane przez nie inicjatywy i bezpośredni kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi, dają największy efekt!

Fundacja od początku swojej działalności wspiera także Domy Samotnych Matek. Przekazując pomoc finansową 16 placówkom w kraju, zabezpiecza potrzeby ich mieszkańców w zakupie leków, środków medycznych i higienicznych.

Więcej o naszych działaniach przeczytać można w zakładce Projekty.

Od 2013 r. DOZ Fundacja dbam o zdrowie  jest członkiem
Forum Darczyńców w Polsce.

Video: