Kontakt

DOZ Fundacja dbam o zdrowie

Siedziba:
03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 11

Biuro:
91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3
(wyłączny adres do korespondencji)

telefon: 42 200 75 50
fax: 42 200 78 99
e-mail: fundacja@doz.pl

NIP 524-26-19-349
REGON 141079156
KRS 0000286305

 

Elżbieta Łacina
Członek Zarządu Fundacji
e-mail: elzbieta_lacina@pelion.eu
tel. 42 200 74 64

Gabriela Kwestarz-Biczysko
Menadżer Projektów Społecznych
e-mail: gabriela_kwestarz-biczysko@fundacjadoz.pl
tel. 42 200 78 91

Zbigniew Szewczyk
Kierownik Biura Fundacji
e-mail: zbigniew_szewczyk@fundacjadoz.pl
tel. 42 200 75 50

Konto bankowe prowadzone w ING Banku Śląskim S.A.
rachunek bieżący – 91 1050 0086 1000 0023 2186 3413,
rachunek walutowy – PL 45 1050 0086 1000 0090 3111 1256 EUR