17-04-2015

Komisja Konkursowa „Razem Możemy Więcej”

16 kwietnia w biurze Fundacji w Łodzi odbyły się obrady Komisji Konkursowej Grantu "Razem Możemy Więcej"

Do 10 kwietnia czekaliśmy na wnioski konkursowe, a 16 kwietnia odbyła się komisja konkursowa, która była jednomyślna :-) Wybrane zostały organizacje, które otrzymają grant realizowany w terminie 1 maja 2015 – 30 kwietnia 2016 r.

Dokładne informacje jakie organizacje otrzymały grant zostaną ogłoszone zgodnie z regulaminem konkursu 21 kwietnia.

W składzie komisji w tym roku uczestniczyli: Małgorzata  Różycka (Wolontariusz Roku), Anna Janicka  (Prezes Specjalistycznego Szpitala w Brzezinach), Anna Biendara (Członek Rady Nadzorczej Fundacji),  Agata Tomaszewska (koordynator projektów w Forum Darczyńców) oraz Elżbieta Łacina  (wiceprezes Fundacji „Dbam o Zdrowie)

Prócz komisji nie mogło zabraknąć Gabrieli Kwestarz- Biczysko, koordynatorki konkursu grantowego oraz Zbigniewa Szewczyka, który pełnił w tym dniu obowiązki protokolanta

Galeria: