15-12-2017

Oddajemy krew dla Diany

14 grudnia 2017 r. Pelion zorganizował czwartą w 2017 roku i dziesiątą od początku uruchomienia inicjatywy, akcję oddawania krwi wśród pracowników. Ta akcja była jednak wyjątkowa gdyż oddawaliśmy krew dla naszej koleżanki i wolontariuszki Diany.

W grudniową akcję włączyło się 30 pracowników Pelion i spółek zależnych. Łącznie oddali oni ponad 10 litrów krwi, która trafi do  zmagającej się z nowotworem koleżanki z pracy. To Jej dedykowana była grudniowa zbiórka krwi zorganizowana przez Pelion.

Łącznie w całym 2017 roku pracownicy Pelion oddali ponad 50 litrów krwi, zaś od pierwszej edycji akcji w listopadzie 2015 r. już ponad 130 litrów. Grono honorowych krwiodawców Pelion liczy obecnie około  70 osób i stale się powiększa.

Krew to dar życia, a także najcenniejszy lek ratujący życie i przywracający zdrowie.

Galeria: