24-01-2017

Ogłaszamy nabór wniosków do V Edycji Konkursu Grantowego RMW!

Miło nam poinformować, że wystartował
V Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów naszej Fundacji. Już po raz piąty pragniemy zintegrować środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym

Do współpracy zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

Corocznie, od pięciu lat, dzięki projektowi RMW i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym blisko 10 mln zł na zakup leków i produktów leczniczych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonym przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii jest wciąż bardzo istotnym problemem społecznym. Wspólnie staramy się zmienić świat na lepszy

Dzięki projektowi Razem Możemy Więcej z sukcesem propagujemy ideę otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Pula środków przeznaczona na realizację V edycji wynosi 1 milion złotych.
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: do 10 lutego 2017 r. (decyduje data wpływu do Fundacji)

Regulamin Konkursu oraz Wniosek dostępne są do pobrania w zakładce Projekty/Granty.