01-07-2016

Podsumowanie akcji Biegam-Pomagam

W tym roku biegacze dedykowali organizacjom partnerskim DOZ Maratonu kwotę 11 666 zł

Dziękujemy wszystkim biegaczom, którzy wsparli akcję biegam-pomagam podczas tegorocznego DOZ Maratonu Łódź z PZU.

Jak co roku każdy biegacz już przy zapisach mógł wesprzeć jedną z czterech organizacji partnerskich wpłacając na ich rzecz dowolną kwotę (min. 5 zł). Tak w tym roku biegacze wsparli organizacje:

Fundacja Iskierka: 2 670,00 zł
SOS Wioski Dziecięce: 3 812,00 zł
Fundacja „Dom w Łodzi: 3 128,00 zł
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta: 2 056,00 zł

Nasza fundacja kwoty te podwoiła i przekazała organizacjom dodatkowe środki na zakup leków.

Osobiście odwiedziliśmy Towarzystwo Pomocy Św.Brata Alberta w Łodzi, które było jedną z organizacji partnerskich.