08-12-2017

Pomagaj z nami

"Pomagaj z nami" to nowa akcja zorganizowana wspólnie z DOZ S.A.

To akcja mająca na celu pomoc seniorom przebywającym w Domach Pomocy Społecznej. Przekazane przez pacjentów wybrane produkty trafią do Domów Pomocy Społecznej w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdyni i Krakowie.

Zbiórka „POMAGAJ Z NAMI” otrzymała numer „2017/4902/OR”. Dane zawarte w zgłoszeniu zostały zamieszczone na portalu zbiórek publicznych.

 

Akcja trwa do 31 grudnia 2017 r.