15-12-2016

Pracownicy Pelion po raz szósty honorowo oddali krew

14 grudnia 2016 r. pracownicy Pelion szósty raz włączyli się w akcję honorowego krwiodawstwa.

Akcja zbiórki krwi organizowana jest w firmie od listopada 2015 r. Akcja przeprowadzona 14 grudnia 2016 r. była szóstą z rzędu i czwartą w tym roku. Wzięło w niej udział 17 pracowników firmy.

Od początku akcji honorowi krwiodawcy Pelion oddali blisko 55 litrów krwi, z czego prawie 43 litry krwi w tym roku.

Akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a grono honorowych dawców krwi wśród pracowników Pelion nieustannie się powiększa. Obecnie liczy blisko 70 osób. Co bardzo cieszy, większość z nich stanowią Wolontariusze Fundacji.

Krew to dar życia oraz najcenniejszy lek ratujący życie i przywracający zdrowie.

Galeria: