21-02-2018

Spotkanie Laureatów VI Edycji Konkursu Grantowego

W łódzkim Muzeum Farmacji im.J.Muszyńskiego wręczono symboliczne czeki Laureatom VI już Edycji Konkursu Grantowego Razem Możemy Więcej.

DOZ Fundacja dbam o zdrowie wyłoniła laureatów VI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 49 organizacji pozarządowych otrzymało granty na roczne projekty wspierające osoby chore, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Łączna wartość wszystkich projektów w ramach VI edycji Konkursu wyniosła 1 951 500,00 zł. Środki te pozwolą na zakup niezbędnych leków i środków farmaceutycznych dla ponad 10,6 tys. osób. Grantobiorcami tegorocznej edycji Konkursu organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie są m.in. fundacje, stowarzyszenia, oddziały Caritas oraz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z całej Polski.

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej, które wspierają osoby potrzebujące w zakupie leków i materiałów medycznych. Dzięki współpracy DOZ Fundacji dbam o zdrowie i organizacji partnerskiej pomoc trafia do najbardziej potrzebujących osób na terenie całego kraju. Łącznie dzięki wspólnemu projektowi RMW  pomoc w zakupie leków otrzymało ponad 120 tys. beneficjentów na łączną kwotę około 15 mln zł.

Galeria: