08-02-2017

Wymaluj Święta

Konkurs plastyczny dla dzieci przebywających w Domach Samotnych Matek

Konkurs plastyczny „Wymaluj Święta” dedykujemy dla trzech Domów Samotnych Matek, którymi się opiekujemy. Chcemy zachęcić przebywające w tych  placówkach dzieci do wsólnej zabawy. Najładniejszy rysunek ozdobi pocztówkę naszej DOZ Fundacji oraz kartkę firmy Pelion.