Granty

Działajmy razem, bo...
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Ideą, która przyświeca Konkursowi Grantowemu jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępu do leków. W tym celu nawiązujemy współprace z innymi organizacjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wierzymy, że podejmowane przez nie inicjatywy i bezpośredni kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi, dają największy efekt!

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Dotychczas rozstrzygnęliśmy 6 Edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VII EDYCJI KONKURSU RMW

I Edycja Konkursu Grantowego – 2012 r.
600 000 zł w grantach
34 laureatów spośród organizacji i instytucji
8 578 beneficjentów indywidualnych
1 176 900 zł łączna wartość projektów

II Edycja Konkursu Grantowego – 2013 r.
1 327 350 zł w grantach
72 laureatów spośród organizacji i instytucji
8 385 beneficjentów indywidualnych
2 562 400 zł łączna wartość projektów

III Edycja Konkursu Grantowego – 2014 r.
1 000 800 zł w grantach
71 laureatów spośród organizacji i instytucji
16 644 beneficjentów indywidualnych
1 919 450 zł łączna wartość projektów

IV Edycja Konkursu Grantowego – 2015 r.
1 842 200 zł w grantach
100 laureatów spośród organizacji i instytucji
21 820 beneficjentów indywidualnych
3 916 800 zł łączna wartość projektów

V Edycja Konkursu Grantowego – 2017 r.
59 laureatów spośród organizacji i instytucji
10 662 beneficjentów indywidualnych
1 806 400 zł łączna wartość projektów

VI Edycja Konkursu Grantowego – 2018 r.

49 laureatów spośród organizacji i insytucji
10 482 beneficjentów indywidualnych
1 906 200 zł łączna wartość projektów

Obraz1