Podaruj Zdrowie

Dotychczas odwiedziliśmy 18 miast
w 7 rejonach kraju, przekazując na pomoc prawie 2 mln zł.

„Podaruj Zdrowie” to pierwszy z  projektów  naszej Fundacji  jaki  prowadziliśmy przez kilka lat w celu  dofinansowania potrzebującym zakupu leków. Na czym on polegał? Przed wszystkim na niesieniu bezpośredniej pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, przez którą zmuszeni są do ograniczenia lub rezygnacji z zakupu leków.

W miastach, w których prowadzona była  akcja otwarte były Tymczasowe Biura Fundacji, w których pracownicy i wolontariusze fundacji przyjmowali   wnioski o dofinansowanie.

Akcje były  szeroko nagłaśniane w mediach lokalnych – prasie, radiu, telewizji.  Nad wszystkimi przeprowadzonymi  akcjami   patronat objęły  władze lokalne – prezydenci  miast, starości  powiatowi, wójtowie gmin, dyrektorzy MOPS, PCPR, itp. Akcje posiadały również patronaty lokalnych organizacji pożytku publicznego.

Dotychczas odwiedziliśmy 18 miast w 7 rejonach kraju, przekazując na pomoc prawie 2 mln zł.

Celem akcji  prócz bezpośredniego wsparcia było również  promowanie idei pomocy, uwrażliwienie społeczności lokalnej na problemy osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich i najbardziej potrzebujących. Staraliśmy się zwracać  uwagę na problem barier w dostępie do leków oraz na konsekwencje związane z zaniechaniem  terapii.

Galeria: